Zawieszenie działalności gospodarczej a składki do ZUS.

Każdy, kto przez dłuższy czas pracuje jako wolny strzelec wie, że niewątpliwym minusem prowadzenia własnej działalności gospodarczej są okresy, kiedy brakuje nowych zleceń. W przypadku niektórych branż działalność ma natomiast charakter okresowy i można ją wykonywać jedynie przez kilka miesięcy w roku. Pomimo braku przychodów pozostaje wówczas problem opłacania składek do ZUS, które stanowią przecież duże obciążenie dla wielu freelancerów.

Sąd Najwyższy po stronie przedsiębiorców.

Na tle podobnej sytuacji zapadł w ostatnich dniach wyrok Sądu Najwyższego (sygn. I UK 156/11), w którym stwierdził on, że w okresie faktycznego zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wyrok ten jest istotny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy jeszcze przed zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 20 września 2008 r. faktycznie zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej i wyrejestrowali się z ZUS jako płatnicy składek.

Wyrok został wydany w sprawie przedsiębiorcy świadczącego usługi sezonowe (usługi rolnicze), które wykonywane mogły być wyłącznie latem. W celu uniknięcia obowiązku opłacania składek w okresie, w którym nie wykonywał faktycznie działalności i nie osiągał przychodów wyrejestrowywał się on z ZUS. Jak można się domyślać, po pewnym czasie nasi ulubieńcy z ZUS uznali, że taka praktyka jest niezgodna z obowiązującymi przepisami i zażądali zapłaty, zaległych ich zdaniem składek. Zarówno Sąd Okręgowy jak i Apelacyjny wydali korzystne dla przedsiębiorcy orzeczenia, jednak ZUS nie złożył broni i sprawa stała się przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne trwa od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Obowiązek ten nie zachodzi w okresie zawieszenia działalności na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Według Sądu, formalne zawieszenie działalności gospodarczej nie może być jednak traktowane jako bezwzględna i jedyna przesłanka zgodnego z prawem zaprzestania opłacania składek do ZUS. Złożenie wniosku o zawieszenie działalności nie stanowi więc jedynej podstawy do zaprzestania opłacania składek do ZUS darmowe sex randki.

Pozostaje nam jeszcze czekać na uzasadnienie wyroku. Temat zawieszenia działalności gospodarczej oraz ubezpieczeń społecznych na pewno wielokrotnie zagości na tym blogu, zachęcamy do śledzenia nowych artykułów.