Zaprawa
Każdy z nas wie, że zaprawa powstaje przez zmieszanie wody z piaskiem oraz do sypanie do tego cementu. Nie trzeba być murarzem, żeby wiedzieć jak się robi taką zaprawę murarską. Cechą charakterystyczną zaprawy jest wiązanie, które powoduje przejście ze stanu płynnego w stan stały, który umożliwia łączenie się między innymi cegieł. Oczywiście można powiedzieć, że budownictwo nie rozwinęło by się bez zaprawy, która daje oczekiwane rezultaty. W budownictwie zaprawę wykorzystuje się między innymi do: połączenia elementów takich jak na przykład cegieł, pustaków, uszczelniania jakichś niedociągnięć w danej budowli. Zaprawa jest to również pewnego rodzaju ochrona jakichś elementów danego obiektu przed wpływem warunków atmosferycznych. Wiadomo, że współcześnie pogoda bardzo często ulega zmianie. Jednego dnia możemy mieć niemal cztery pory roku. Także zaprawa wykorzystywane jest do produkcji materiałów budowlanych takich jak pustaki, bloczki i wielu innych. Ważną rolę odgrywają więc proporcje jakie murarz bierze do sporządzenia zaprawy.