Wiele osób chciałoby podjąć się wyzwania jakim jest założenie i poprowadzenie własnej firmy, niewielu z nich jednak faktycznie wprowadzając je w życie zdaje sobie sprawę z jak wielką odpowiedzialnością zarówno prawną jak i moralną wiąże się takie przedsięwzięcie. Własna firma to niewątpliwie duży prestiż, jednakże równie wielkie poświęcenie uwagi i funduszy, by firma utrzymywała się na rynku. Co należy zrobić, by założyć, a potem poprowadzić własną firmę? Przede wszystkim, należy wykonać badanie rynku, oraz w oparciu na zdobyte dane, stworzyć solidny biznesplan, który będzie zawierał wszystkie najważniejsze elementy wraz z własnymi notkami, które można wykonać na brudno. (Jednak sam biznesplan jako dokument powinien zachować czystą i schludną formę, ponieważ jego egzemplarze mogą przydać się np. przy poszukiwaniu inwestorów czy wspólników.) Pozwoli to stworzyć jasny i klarowny obraz przedsięwzięcia, którego zamierzamy się podjąć, dzięki czemu start będzie o wiele szybszy i pewniejszy, a wszelkie regulacje oraz dokumenty będą rozwiązywane o wiele szybciej. Własna firma musi opierać się o solidne podstawy oraz dokładny cel działania, a dalsze czynności wiążące się z jej prowadzeniem będą czystą przyjemnością, dającą zysk.