Co to jest windykacja należności? Kiedy się ją stosuje? Kto może zająć się windykacją? Odpowiedzi na te i jeszcze inne tego typu pytania wymagają zgłębienia tematu. Te kwestie najlepiej wyjaśniliby nam prawnicy, bo oni w zasadzie z kwestią: windykacja należności stykają się stosunkowo często. Ludzie bowiem nie zawsze pozostają uczciwi wobec swoich biznesowych partnerów i dlatego muszą istnieć pewne skuteczne narzędzia, dzięki którym byłoby możliwe wyegzekwowanie nieprawnie zagarniętych dóbr.
To problem, który jest stary jak świat, bo już w czasach antycznych znano pojęcie: windykacja należności. Tyle tylko, że współcześnie windykacja należności to działania, które są ściśle określone przez obowiązujące przepisy prawne.
Warto wiedzieć jeszcze, jakie rodzaje owej windykacji istnieją. Otóż, wyróżnia się windykację polubowną oraz sądową. W zależności o tego, z jakiego typu dłużnikiem mamy do czynienia, stosuje się odpowiedni jej typ. Pierwszy rodzaj polega na monitorowaniu dłużnika, który ostatecznie odda nam naszą własność, natomiast drugi rodzaj wymaga już uzyskania nakazy sądowego lub nakazu zapłaty, które stają się podstawą do egzekucji komorniczej.