Windykacja polubowna a windykacja sądowa

Proces windykacji może przybrać dwie formy – polubowną i sądową. W obydwóch przypadkach wiąże się on oczywiście ze zwlekaniem z naszej strony ze spłatami kredytów, pożyczek itp., jednak windykacja sądowa jest o wiele gorsza i bardziej uciążliwa.

I tak, jeśli chodzi o windykację polubowną, daje ona możliwość negocjowania pomiędzy nami a instytucją bankową, firmą pożyczkową czy każdym innym wierzycielem, u którego zalegamy ze spłatą. Co ważne: windykacja polubowna kończy się zazwyczaj ugodą (np. w postaci rat).

Windykacja sądowa następuje natomiast wtedy, kiedy wierzyciel nie ma woli przeprowadzenia windykacji polubownej i oddaje sprawę do sądu. Jest to dla nas, pożyczko- lub kredytobiorców, sytuacja o wiele gorsza, ponieważ może skończyć się ściąganiem długu przez komornika, a nie windykatora. Komornik ma zaś uprawnienia takie jak:
– zajmowanie środków finansowych obecnych na koncie pożyczko- lub kredytobiorcy;
– rekwirowanie i sprzedaż przedmiotów (jak np. wyposażenie domowe, samochód itd.) należących do niespłacającego zadłużenia pożyczko- lub kredytobiorcy.

Windykator może natomiast jedynie:
– wysyłać przypomnienia o konieczności spłaty;
– negocjować z pożyczko- lub kredytobiorcą;
– być przedstawicielem wierzyciela w sądzie.

Widać więc, że, z dwojga, to windykacja polubowna jest – z punktu widzenia pożyczko- lub kredytobiorcy – o wiele korzystniejsza, dlatego, jeżeli mamy taką możliwość, starajmy się u wierzyciela o przeprowadzenie właśnie jej. Czasami zresztą zwykła, szczera rozmowa z wierzycielem (w której np. przyznamy się do naszych problemów finansowych) może zdziałać prawdziwe cuda.