Windykacja należności – co trzeba wiedzieć?

Nieopłacenie jakiejś raty kredytowej, pożyczki, a nawet rachunków może skończyć się windykacją. Czym ona jest i co warto o niej wiedzieć? Windykacja to procedura prawna polegająca na ściąganiu należności, wykorzystywana przez instytucje bankowe, firmy pożyczkowe, a także przez wiele przedsiębiorstw, itp.

Co dla nas, pożyczkobiorców, ważne – windykacja należności jest zazwyczaj poprzedzana przypomnieniem o zapłacie. Jeżeli więc takowe dostaliśmy, powinniśmy się tym przejąć, ponieważ kolejnym krokiem może być już właśnie ww. procedura. Uwaga: każde takie przypomnienie, nazywane w żargonie prawnym ponagleniem, może podnosić kwotę zadłużenia (aby upewnić się, czy tak jest w naszym przypadku, warto zerknąć na treść umowy).

Windykacja należności dzieli się na dwie części:
– polubowna;
– sądowa.

Ta pierwsza to jakby pierwszy etap spłaty, umożliwiający jeszcze różne rozmowy, negocjacje, słowem: etap dający spore możliwości w zakresie dojścia do ugody. Windykacja sądowa następuje z kolei wtedy, kiedy pożyczkobiorca stracił cierpliwość i nie chce dochodzić do żadnej ugody itp. Wtedy zgłasza sprawę w sądzie i windykacją zajmuje się już organ sądowy.

Należy pamiętać, że windykację ściąga windykator, a nie komornik. Oznacza to więc, że nie ma on wielu praw, takich jak np. przychodzenie do domu pożyczkobiorcy. Jeżeli zatem spotkamy się z taką sytuacją, że windykator przekroczył swoje prawa, warto złożyć na niego skargę – jest to instrument prawny, dzięki któremu ukrócimy zbytnie zapędy naszego „prześladowcy”.