Windykacja należności B2C – jak znaleźć dobrego windykatora?

Obszar B2C jest szczególnie podatny na zwlekanie z uregulowaniem należności ze strony dłużników. Warto więc wiedzieć, jak znaleźć windykatora, który w tym właśnie obszarze się specjalizuje i który pomoże nam dojść do naszych roszczeń.

Windykacja należności B2C powinna mieć jeden cel – odzyskanie całej spłaty, bez względu na to, jaką kwotę ona obejmuje. Firma windykacyjna powinna dążyć więc do podpisania z dłużnikiem odpowiedniego porozumienia, a jeśli to nie okaże się skuteczne, powinna ona dążyć do złożenia i wygrania sprawy w sądzie. Uwaga: działając w obszarze B2C powinniśmy znaleźć taką firmę windykacyjną, która zajmuje się i obsługuje również np. sprawy o charakterze upadłościowym.

Co powinna objąć polubowna windykacja należności B2C? M. in.:
– wysyłanie przypomnień o zapłacie;
– negocjowanie z dłużnikiem i dążenie do ugody;
– dążenie do wspomnianego już, odpowiedniego porozumienia.

Z kolei windykacja przymusowa powinna objąć m. in.:
– zebranie stosownej dokumentacji;
– przygotowanie odpowiedniego pozwu sądowego;
– monitorowanie postępowania komorniczego.

W sektorze B2C szczególnie ważna jest możliwość pozyskiwania należności od spadkobierców naszych dłużników. Nie każda firma windykacyjna się tym zajmuje, dlatego dobrze na to zwrócić uwagę. Wtedy usługi obejmują m. in.:
– weryfikację tego, czy zrealizowano już postępowanie spadkowe;
– weryfikację tego, czy spadkobierca otrzymał już spadek.

Podsumowując, sektor B2C wymaga szczególnych działań, dlatego – zanim zdecydujemy się na konkretną firmę windykacyjną – warto uwzględnić powyższe kryteria.