Czym jest windykacja masowa?

Prowadząc firmę, możemy spotkać się z sytuacją, w której kilku dłużników jednocześnie będzie zalegać nam ze spłatami. Dla każdej działalności gospodarczej jest to duże obciążenie finansowe, dlatego warto wiedzieć, jakie instrumenty prawne mamy wówczas do dyspozycji.

Jednym z takich instrumentów jest np. windykacja masowa, czyli obsługa wielu długów jednocześnie. Firmy windykacyjne coraz chętniej decydują się na umieszczenie takiej windykacji w swoich ofertach, ponieważ – w przeciwieństwie do pojedynczych przedsiębiorców i innych wierzycieli – są one skuteczniejsze w ściąganiu należności, a więc kupno wielu długów oznacza dla tychże firm po prostu zysk. Dla wierzycieli oznacza to z kolei, że w szybkim czasie odzyskają oni swoją należność – korzyści są zatem obopólne.

Na coraz większej popularności windykacji masowej korzystają zresztą także osoby zadłużone. Windykator kojarzony jest bowiem – skądinąd słusznie – raczej z partnerem biznesowym, kimś przychylnym dłużnikowi, a nie z bezdusznym komornikiem, który posunie się do wszystkiego, aby ściągnąć należność. Tym samym i osoby zadłużone, ufając i współpracując z windykatorem, mają większą szansę na przywrócenie swojej stabilizacji finansowej. Można powiedzieć więc, że windykacja masowa daje korzyści wszystkim stronom mającym jakikolwiek udział w danym długu.

Z drugiej strony osoby zadłużone nieraz darzą jeszcze windykatorów nieufnością i szkoda! Jeżeli bowiem zignorujemy wysyłane przez nich wezwania, jeżeli nie będziemy odbierać od nich telefonów, to nasz dług może przenieść się do komornika, a to o wiele gorsze!