Gdzie szukać komornika w Opolu?

Kim jest komornik? Zdarzają się sytuacje, kiedy nie możemy wyegzekwować kwoty orzeczonej wyrokiem sądu. Zdarzają się też sytuacje, kiedy ktoś zalega z opłatą za usługę, na którą podpisał umowę. Częste są sytuacje, kiedy zarządzone alimenty na dziecko nie wpływają regularnie albo wręcz w ogóle. W wypadku niewywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat, kiedy inne drogi są już wyczerpane, do pracy może przystąpić komornik.

Komornik to urzędnik państwowy działający przy sądzie rejonowym. Najczęściej w jednym mieście. Oprócz działań egzekucyjnych w wyniku orzeczenia sądu, świadczy także inne usługi komornicze Opole także ma swoich komorników. Ich lista znajduje się przy każdym sądzie rejonowym. Działa on na podstawie odpowiedniej ustawy w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

A ich kompetencje to m.in.: wykonywanie rozstrzygnięć cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego, przeprowadzanie spisów inwentarza na zarządzenie sądu lub prokuratora przed wszczęciem procesu.

zobacz także: http://www.zarabianie-w-internecie24h.pl