GPW – ten skrót jest znany zapewne większości z nas, nie tylko pasjonatom inwestowania. Nasza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie obchodziła właśnie swoje 21 urodziny. Czy są powody do świętowania?

Giełda Papierów Wartościowych czyli w skrócie GPW została założona przez Skarb Państwa, jako spółka akcyjna w 1991 roku. Pierwsza sesja miała miejsce 16 kwietnia 1991 roku. Notowane wtedy były akcje pięciu spółek: Tonsilu, Exbudu, Kabli, Próchnika i Krosna.

Trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale notowania miały miejsce raz w tygodniu. Dopiero trzy lata później, w roku 1994, wprowadzono notowania przez pięć dni w tygodniu. Notowania ciągłe, dla 5 spółek, czyli takie, jakie mają miejsce obecnie, wprowadzono dopiero w roku 1997. Debiut pierwszej spółki zagranicznej miał miejsce 14 października 2002 i była to Austria Creditanstalt AG.

Pierwsza sesja miała 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót niewiele przekroczył 2 tysiące dolarów. Obecnie, w roku 2012, na naszej giełdzie notowanych jest ok. 430 spółek, w tym 40 zagranicznych, a dzienne obroty wynoszą średnio około 300 milionów USD.

GPW jest zdecydowanie największym parkietem tej części Europy. Nasza giełda przerosła swoje regionalnego konkurenta, czyli giełdę wiedeńską, a pod względem wzrostu obrotów i liczby debiutujących spółek, znajduje się w ścisłej światowej czołówce.

Od 9 listopada 2011 GPW jest spółką publiczną, notowaną na warszawskim parkiecie. Mimo, jak głoszą piewcy finansowego światka, nastają trudne lata, to posiłkując się wymienionymi wyżej czynnikami, można mieć nadzieję, iż najlepsze przed nami. Czyli w skrócie: na pewno będzie można zarobić, i to nieźle.

Byle politycy nie mieszali się za bardzo i nie popsuli dorobku polskiego rynku kapitałowego.