Urbanistyka to bardzo popularna dziedzina, która zajmuje się planowaniem zarówno miast jak również osiedli, a także powstawaniu i historii tych miast. Urbanistyka jest nazwą, która została po raz pierwszy użyta przez Ildefonsa Cerdę, która odnosi się do słowa, które z łaciny oznacza urbs. Słowo to określa ,miasto Rzym. Natomiast słowo Civitas oznacza miasto. Urbanistyka to inaczej analiza struktur miejskich na takiej podstawie są opracowywane koncepcje planistyczne. Urbanistyka to poza tym zadania, które obejmują między innymi minimalizację konfliktów interesów użytkowników różnych obiektów budowlanych, oraz ochronę środowiska tego przyrodniczego, oraz kulturowego. Warto również przypomnieć, że na przełomie dwudziestego, oraz dwudziestego pierwszego wieku bardzo popularna stała się urbanistyka bezpieczeństwa. Urbanistyka bezpieczeństwa zaczęła się coraz bardziej rozwijać, dzięki czemu dziś istnieje możliwość planowania miast i osiedli za pomocą komputerów, oraz kamer satelitarnych. Urbanistyka jest bez wątpienia dziedziną, która będzie w przyszłości coraz bardziej się rozwijać nie tylko ze względu na swoją popularność, ale również na to, że jest to bardzo ciekawa dziedzina, a także można zdobyć bardzo ciekawy zawód.