Protesty będą się nasilać. Przedstawiciele protestujących chcą w Sejmie kontynuować akcję protestacyjną. Obywatele mają dość pustych obietnic posłów PO, którzy w swoich okręgach obiecują pomoc, a w Sejmie forsują rozwiązania pod dyktando lobbystów, mających za nic społeczności lokalne.

Z kontroli NIK jasno wynika, że jak na razie wszystkie lokalizacje farm wiatrowych są nielegalne. Agresywni inwestorzy, nieliczący się z opinią mieszkańców, bardzo sprawnie poruszają się w dziurawych przepisach. Faktyczny brak poparcia PO dla projektu PiS regulującego zasady budowania elektrowni wiatrowych w Polsce oznacza, że partia ta stała się zakładnikiem lobbystów wiatrowych.

PO, blokując przepisy o odległości farm od terenów zamieszkałych, robi wszystko, aby oczekiwanych przez obywateli przepisów nie wprowadzić. Argumenty PO to argumenty lobbystów, znane od wielu lat. Obecnie nie ma żadnych przepisów, które określałyby, na jakich obszarach, w jakich odległościach od siedzib ludzkich, mogłyby powstawać elektrownie wiatrowe leki potencja.

Konsultacje w sprawie lokalizacji farm są fikcją. Mamy niespotykaną obstrukcję ze strony PO nad projektem PiS, który jasno rozstrzygnąłby kwestie lokalizacji farm wiatrowych. Prosty i krótki projekt ustawy został zablokowany przez PO.