Sukces PiS – TK stwierdził niekonstytucyjność przepisów o odpłatnym drugim kierunku studiów.

TK stwierdził niekonstytucyjność przepisów o odpłatnym drugim kierunku studiów. Wniosek do TK złożyli posłowie PiS. To sukces PiS. Udało się podważyć przepisy, które od początku były złe i przeciw którym PiS od początku protestował. Było to rozwiązanie sprzeczne z nowocześnie pojmowaną edukacją, bo pracodawcy szukają absolwentów o bogatym wykształceniu i studia na dwóch kierunkach powinny być standardem, a nie wyjątkiem.

Ten prymitywny instrument zastosowany przez Platformę Obywatelską był wymierzony w jakość wykształcenia młodego pokolenia. Byliśmy od początku przekonani, że było to rozwiązanie głęboko antykonstytucyjne, sprzeczne z prawem do nauki.

Polityka rządu prowadzi nie tylko do ograniczenia polskiej nauki, ale także do ograniczenia szans młodych ludzi. Konstytucja nadaje uczelniom publicznym prawo do pobierania opłat za niektóre usługi edukacyjne, ale znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie daje uczelni możliwości wyboru: zobowiązuje uczelnie do pobierania opłat od studentów, którzy studiują na drugim kierunku, a którzy nie spełnią określonych warunków. Dlatego opłaty za drugi kierunek studiów są sprzeczne z zapisami konstytucji.