Sprawdzian z języka polskiego

Uczniowie szkoły podstawowej często piszą rozmaite sprawdziany, testy lub kartkówki. Lekcje języka polskiego są w szkole podstawowej codziennie. Częste są, w związku z tym, również sprawdziany. Jednym z tematów sprawdzianów może być temat formy fleksyjne i może on dotyczyć form fleksyjnych czasowników albo, na przykład, przymiotników. Innym tematem sprawdzianu lub kartkówki może być temat części zdania. Sprawdzenie opanowania wiedzy z tematów formy fleksyjne lub części zdania może odbyć się również w formie testu. Trzeba zwrócić uwagę, że taka forma sprawdzianów staje się coraz bardziej popularna w szkołach podstawowych lub liceach. Stopień opanowania wiedzy z zakresu tematów formy fleksyjne lub części zdania może zostać sprawdzona również podczas odpowiedzi ustnej. Jest to zazwyczaj stresująca forma sprawdzenia wiedzy, gdyż większość uczniów stresuje się podczas wystąpień publicznych. Aczkolwiek taka forma odpowiedzi przygotowuje młodzież do przyszłych ewentualnych wypowiedzi publicznych.