Faktura VAT, jako podstawowy druk, wystawiany w małej firmie, ma też swoje rodzaje. W zależności od rozmiaru prowadzonej przez podatników VAT działalności gospodarczej możemy mianowicie wyróżnić faktury wystawiane przez małych podatników. Na takiej fakturze VAT, wystawiający musi wpisać specjalne oznaczenie „Faktura VAT – MP”. Na fakturze takiej należy wpisywać termin płatności należności, w związku z faktem, że obowiązek uregulowania części lub całości należności przez małych podatników powstaje z dniem jej uregulowania, jednak nie później niż w ciągu 90 dni od wydania towaru lub wykonania usługi przez podatnika tapety 18+.

Innym rodzajem faktur VAT są te, które rozliczają sprzedaż zwolnioną z podatku VAT. Na takiej fakturze należy umieścić odpowiedni zapis, który upoważnia wystawiającego fakturę VAT do zwolnienia danych towarów lub usług z podatku VAT. Innym rodzajem Faktury VAT jest faktura VAT marża. Dotyczy ona faktur dokumentujących sprzedaż towarów, których podstawą opodatkowania jest marża. W tytule takiej faktury należy umieścić odpowiedni zapis „Faktura VAT marża”. W przypadku tego rodzaju dokumentu, nie możemy zapomnieć o podstawowych elementach, które są wymagane w normalnej fakturze VAT. Innym rodzajem dokumentu rozliczeniowego jest faktura RR. Jest to rodzaj dokumentu, którym posługuje się osoba, która dokonuje zakupów produktów rolnych od rolnika, prowadzącego działalność rozliczaną na ryczałcie. Jest to szczególny rodzaj dokumentu, który otrzymuje zarówno rolnik, jak i osoba kupująca od niego.