Każda firma produkująca jakieś wyroby musi przewieźć je ze swoich magazynów do odbiorcy, którym jest albo sklep albo też zakupujące je klient. Transport realizowany jest również w ramach wewnętrznych procesów produkcji. Im więcej etapów jest wykonywanych, tym większe są odległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy, które bardzo często znajdują się nawet w odległych halach. Można wówczas mówić o wewnętrznym transporcie, gdyż odbywa się on wewnątrz firmy, natomiast jeżeli ma on na celu dostarczenie partii wyrobów podmiotom zewnętrznym to wówczas mamy do czynienia z transportem zewnętrznym. Obydwa jego rodzaje mogą być realizowane zarówno przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie jak również przez firmę zewnętrzną. Wybór odpowiedniej opcji związany jest z przekalkulowaniem, który wariant będzie bardziej korzystny.

Jeżeli koszty będą się znacznie różnić to oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie wybór tańszego rozwiązania. Firma zewnętrzna to podmiot specjalizujący się w usługach transportowych. Posiada ona odpowiedni sprzęt do realizacji swoich usług zarówno jeżeli chodzi o standardowe ładunki, jak również w przypadku towarów charakteryzujących się specjalistycznymi wymaganiami. Można tutaj wymienić mrożonki, artykuły nadzwyczaj delikatne lub dzieła sztuki. Zakup takich samochodów mógłby stanowić duży koszt dla małej firmy produkcyjnej, który niestety, ale uległby zwrotowi dopiero po dłuższym czasie. Dzięki ekonomi skali, a więc możliwości realizowania dużej liczby zleceń oraz przewożenia na raz ładunków kilku zleceniodawców firmy transportowe są w stanie zaoferować bardzo korzystne ceny za swoje usługi. O tego to one pokrywają całość kosztów związanych z zatrudnianiem kierowców i na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie towaru. Te zalety powodują, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usług firm transportowych. Jednak należy również przeanalizować negatywne strony. Przede wszystkim decydując się na transport realizowany przez firmę zewnętrzną przedsiębiorstwo uzależnia się całkowicie od podmiotu zewnętrznego. W przypadku niewłaściwej realizacji zleceń lub też rozwiązania współpracy jego działalność może być zagrożona.