Polskie skróty prawnicze

Poniżej lista wybranych polskich skrótów z zakresu prawa.

del. – delegowany

Dz. U. – Dziennik Ustaw

Dz. Urz. – Dziennik Urzędowy

Dz. Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dz. Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej

M.P. – Monitor Polski

M.P. B – Monitor Polski B

MS – Ministerstwo Sprawiedliwości

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

SA – Sąd Apelacyjny

SN – Sąd Najwyższy

SO – Sąd Okręgowy

SR – Sąd Rejonowy

SSO – Sędzia Sądu Okręgowego

SSN – Sędzia Sądu Najwyższego

SSR – Sędzia Sądu Rejonowego

TK – Trybunał Konstytucyjny

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

ambasador – Botschafter
Angeklagter – oskarżony (po otwarciu postępowania sądowego)
Angeschuldigter – oskarżony (po wniesieniu aktu oskarżenia przez prokuraturę do sądu)
Berechtigter – uprawniony
Beschuldigter – podejrzany
beurkundender Notar – czyniący notariusz
biegły – Sachverständiger
deweloper – Bauträger
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – Europäischer Bürgerbeauftragter
ławnik – Schöffe; ehrenamtlicher Richter
Marszałek Sejmu – Sejmmarschall
Nebenkläger – oskarżyciel posiłkowy
Notar – notariusz
oskarżyciel – Kläger (Strafprozess)
osoba fizyczna – natürliche Person
osoba prawna – juristische Person
poseł – Abgeordneter
powód – Kläger (Zivilprozess)
Privatkläger – oskarżyciel prywatny
Protokollführer – protokolant
Przewodniczący Sędzia – Vorsitzende Richter
Rzecznik Praw Obywatelskich – Bürgerbeauftragter, Ombudsmann
sędzia – Richter
sędzia delegowany (del.) – abgeordneter Richter
sędzia sprawozdawca (spr.) – Berichterstatter
skarżący – Kläger (Verwaltungsprozess)
Staatsanwalt – prokurator
Staatsanwaltschaft – prokuratura
starosta – Landrat
Steuerberater – doradca podatkowy
świadek – Zeuge
Unternehmer – przedsiębiorca
Urkundsbeamte – urzędnik sekretariatu sądu, urzędnik sekretariatu prokuratury
Verbraucher – konsument
Verdächtiger – osoba podejrzana
Wirtschaftsprüfer – biegły rewident
direkter Vorsatz – zamiar bezpośredni
Erfolg – skutek
Eventualvorsatz – zamiar ewentualny
Garant – gwarant
Garantenstellung – status gwaranta
Kodeks karny – Strafgesetzbuch
Leichtfertigkeit – lekkomyślność
niedbalstwo – Fahrlässigkeit
nietrzeźwy – betrunken; alkoholisiert
objektiver Tatbestand – ustawowe znamiona strony przedmiotowej czynu przestepnego
Opfer – ofiara
pokrzywdzony – der Verletzte
Staatsanwalt – prokurator
Tatbestand (Strafrecht) – ustawowe znamiona przestępstwa; zespół znamion czynu przestępczego
Täter – sprawca
untauglicher Versuch – usiłowanie nieudolne
Unterlassen – zaniechanie
Wahndelikt – przestępstwo urojone

Skróty polskich ustaw po niemiecku

AtomG – Gesetz vom 29.11.2000 – Atomrecht
(Ustawa z dnia 29.11.2000 r. – Prawo atomowe)

BRG – Gesetz vom 29.8.1997 – Bankrecht
(Ustawa z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe)

HGG – Gesetz vom 15.9.2000 Handelsgesellschaftengesetzbuch
(Ustawa z dnia 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych)

HGGB – Gesetz vom 15.9.2000 Handelsgesellschaftengesetzbuch
(Ustawa z dnia 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych) (lepszy skrót)

IPRG – Gesetz vom 4.2.2011 – Internationales Privatrecht
(Ustawa z dnia 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe)

IPRG (1965) – Gesetz vom 12.11.1965 – Internationales Privatrecht
(Ustawa z dnia 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe)

ISR – Gesetz vom 28.2.2003 – Insolvenz- und Sanierungsrecht
(Ustawa z dnia28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze)

KreditgenossenschaftsG – Gesetz vom 14.12.1995 über genossenschaftliche Spar- und Kreditkassen
(Ustawa z dnia 14.12.1995 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych)

RPG – Gesetz vom 6.12.1996 über das Registerpfandrecht und über das Pfandregister
(Ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów)

SeeGB – Gesetz vom 18.9.2001 – Seegesetzbuch
(Ustawa z dnia 18.9.2001 r. – Kodeks morski)

SGB – Gesetz vom 6.6.1997 – Strafgesetzbuch
(Ustawa z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny)

SVGB – Gesetz vom 6.6.1997 – Strafverfahrensgesetzbuch
(Ustawa z dnia 6.6.1997 r. –Kodeks postępowania karnego)

UmwSchG – Gesetz vom 27.4.2001 – Umweltschutzrecht
(Ustawa z dnia 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska)

WaldG – Gesetz vom 28.9.1991 über Wälder
(Ustawa z dnia 28.9.1991 r. o lasach)

WasserG – Gesetz vom 18.7.2001 – Wasserrecht
(Ustawa z dnia 18.7.2001 r. – Prawo wodne)

ZGB – Gesetz vom 23.4.1964 – Zivilgesetzbuch
(Ustawa z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny)

ZVGB – Gesetz vom 17.11.1964 – Zivilverfahrensgesetzbuch
(Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego)
Skróty polskich ustaw po polsku

k.c. – Kodeks cywilny

k.h. – Kodeks handlowy

k.k. – Kodeks karny

k.k.s. – Kodeks karny skarbowy

k.k.w. – Kodeks karny wykonawczy

k.m. – Kodeks morski

k.p. – Kodeks pracy

k.p.a. – Kodeks postępowania administracyjnego

k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego

k.p.k. – Kodeks postępowania karnego

k.r.o. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

k.p.w. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

k.r.o. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

k.s.h. – Kodeks spółek handlowych

k.w. – Kodeks wykroczeń

słowa kluczowe:
einspruchsentscheidung
verwaltungsgerichtsverfahren
ps czasopismo prawnicze
sachliche zuständigkeit
anlagenspiegel
handelsrechtliche abschreibung
zwischenverfahren
einberufung
erbausschlagung
eventualvorsatz
vorerbe
objektiver
erbverzicht
planfeststellung
abschluss und prüfungskosten
staatsangehörigkeitsgesetz
rechtsgut
rohgewinn
nießbrauchrecht