Decydując się na przydomowe oczyszczalnie ścieków trzeba pamiętać o pewnych zasadach i ściśle ich przestrzegać. Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie mogą być budowane w miejscach gdzie istnieją już sieci kanalizacyjne, ponieważ każdy ma obowiązek przyłączenia swojego domu do tej kanalizacji. Jeżeli natomiast teren nie jest skanalizowany trzeba skonsultować z urzędem o dowiedzieć się jakie są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ale trzeba wiedzieć, że decydując się na przydomowe oczyszczalnie ścieków, że nie trzeba mieć pozwolenia na odprowadzanie ścieków do ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5m3/dobę. Natomiast co ważne przydomowe oczyszczalnie ścieków które mają wydajność do 7,5 m3/dobę są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na taką budowę, wystarczy zgłosić tylko zamiar jej wybudowania. Firmy które sprzedają przydomowe oczyszczalnie ścieków udzielają długoletniej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni i dotyczy to nie tylko zbiornika ale także pozostałych części. Zysk z takiego rozwiązania jest odczuwalny nie tylko dla właściciela ale także dla środowiska.