Każdy pracownik posiada własne prawe. Definiują je zazwyczaj różnego rodzaju kodeksy i ustawy. Branża medyczna, która zatrudnia tysiące pracowników, również posiada odpowiednie dokumenty, regulujące tą kwestię. Każdy pracownik powinien zapoznać się z tymi dokumentami, aby dysponować choćby podstawową wiedzą w tej dziedzinie.

Zbiorem zasad, który definiuje wszystkie takie zagadnienia, jest prawo medyczne. Składa się ono z wielu ustaw i zapisów, które regulują zagadnienia z prawa administracyjnego, cywilnego czy karnego. We wzorze tym znajdują się również najważniejsze procedury postępowania w różnych przypadkach. Całe prawo obejmuje wiele ustaw związanych np. z leczeniem psychicznym, leczeniem bezpłodności czy wymagania dotyczące farmakologii. W zbiorze tym zawarte są również prawa pracowników wszystkich szczebli medycznych. Ustawy dotyczą również działalności izb lekarskich i aptekarskich.

Prawo to obejmuje wiele zagadnień. Jest bardzo rozbudowane, jednak bez wątpienia jest to dokument potrzebny.