Podczas rozwodu podstawową kwestią jest podział majątku. Wiele osób zastanawia się, jak dokonać podziału i co właściwie mu podlega? Czy były małżonek może mieć prawo, np: do mieszkania odziedziczonego na wiele lat przed zawarciem małżeństwa? Tutaj warto poznać szczegóły podział majątku Warszawa.
Trzeba przede wszystkim zrozumieć, czym różni się majątek wspólny, od majątku osobistego. Majątek osobisty to wszystko to, co małżonkowie nabyli przed zawarciem małżeństwa. Ale to także różnorodne nagrody, benefity wynikające z praw autorskich oraz rzeczy osobiste. Nawet, jeżeli zostało to nabyte w trakcie małżeństwa. Wszystko to nie podlega podziałowi majątku.
Podział dotyczy jedynie wspólnego majątku. Jest to wszystko to, co małżonkowie nabyli w trakcie trwania związku. Co ważne, nawet jeżeli zakupu dokonało jedno z małżonków, to wciąż jest to majątek wspólny. Majątek wspólny to nie tylko przedmioty i nieruchomości, ale także oszczędności, dochody ze wspólnych interesów, a także wszelkie papiery wartościowe. W przypadku skomplikowanych spraw, gdzie trudno ustalić wspólnotę majątkową warto skontaktować się z adwokatem.