Budownictwo przemysłowe charakteryzuje nieco innymi cechami niż tradycyjne budownictwo mieszkaniowe. W przemyśle kładzie się nacisk na wykorzystanie dużych powierzchni użytkowych, szybkość budowy i jej funkcjonalność. Dzięki temu płyty warstwowe znalazły tak szerokie zastosowanie w tej gałęzi przemysłu. Płyty, jak sama nazwa wskazuje produkowane są na zasadzie warstwowości w wielu odmianach. Do ich produkcji używa się zazwyczaj obudowy metalowej, rzadziej drewnianej. O właściwościach płyt świadczy natomiast rodzaj użytego rdzenia izolacyjnego, którym może być: styropian, wełna mineralna lub inne tworzywo sztuczne o właściwościach izolacyjnych. Konstrukcja płyt i rodzaj użytych materiałów powodują, że są one lekkie i tanie w produkcji. Można wykorzystać je jako osobny element do budowy, lub jako dodatkowa warstwa izolacyjna do instalacji na powstałe już ściany betonowe. Rodzaj zastosowanej izolacji pozwala również na wykorzystanie płyt przy budowie chłodni gdzie pełnią funkcję zimnochronną.