PiS będzie wnioskował o komisję śledczą ws. Kwaśniewskich

Platformie nie udało się odebrać w Sejmie immunitetu Mariuszowi Kamieńskiemu. Komisja śledcza to przede wszystkim kwestia pokazania niesprawiedliwości i niegodziwości III RP, gdzie wybranej elicie władzy wolno więcej, wolno stać ponad prawem, wolno bogacić się kosztem społeczeństwa. Polacy mają prawo zobaczyć te skorumpowane, patologiczne mechanizmy i ludzi władzy, którzy za nimi stoją.

Prawda zwyciężyła, a głosowanie to ostateczna kompromitacja PO, która próbowała w brzydki sposób atakować byłego szefa CBA i Prawo i Sprawiedliwość. Wyrażamy ubolewanie, że opinia publiczna nie mogła zapoznać się z wystąpieniem M. Kamińskiego. Materiały, które M. Kamiński zna powinny być znane również społeczeństwu. To, że Polacy nie mogli poznać szczegółów sprawy to odpowiedzialność prokuratury i obecnego kierownictwa CBA, które mogły zdjąć klauzulę tajności. Dodatkowo, obecny szef CBA P.

Wojtunik swoim wnioskiem do Kancelarii Sejmu próbował zablokować wystąpienie M. Kamińskiego. Gdyby dzisiejsze posiedzenie Sejmu było jawne to społeczeństwo byłoby w podobnym szoku jak po aferze Rywina, gdy ujawniono standardy działania ówczesnej klasy politycznej. Prokurator Generalny A. Seremet powinien zająć teraz stanowisko. Prokurator Seremet powinien wznowić śledztwo w sprawie okoliczności umorzenia śledztwa dotyczącego nieujawnionych źródeł dochodów Kwaśniewskich. Nierzetelna praca prokuratury powinna być zbadana. W jej działaniach dochodziło do przekroczenia prawa.