Komorowski zapowiada wniosek o zwiększenie środków na armię do 2 proc. PKB. PiS od dawna podkreśla, że trzeba zwiększyć środki na modernizację sił zbrojnych oraz skutecznie i efektywnie je wydawać. Jeżeli ta zapowiedź jest realna, to chcemy, by była zrealizowana podczas prac nad budżetem na 2015. Liczą się czyny nie słowa.

W 2013 r. PO zamroziła w ustawie regułę 1,95 % PKB na budżet MON i obcięła prawie 3 mld zł na polską armię. Główny problem to nieskuteczne i mało efektywne wydawanie pieniędzy przez MON. Przez ostatnie 7 lat MON zwrócił do budżetu ponad 8 mld zł ze względu na niezrealizowane inwestycje i przetargi.

Obchody 4 czerwca bez „Solidarności”
Marszałek Kopacz nie zgadza się na włączenie projektu uchwały PiS do porządku obrad.

PiS chce specjalnej uchwały Sejmu w sprawie upamiętnienia NSZZ „Solidarność” i rządu Premiera Jana Olszewskiego. Brak przedstawicieli „Solidarności”, ludzi pracy, którzy wywalczyli dla Nas wolność na uroczystościach, a teraz odmówienie uhonorowania w specjalnej uchwale Sejmu, całkowicie podważa wiarygodność tych obchodów i ich organizatorów. Powoływanie się przez Prezydenta Komorowskiego i PO na „Solidarność”, mówienie „Nie ma wolności bez Solidarności”, a jednocześnie odmawianie związkowi uhonorowania, potwierdza tylko instrumentalne traktowanie przez obecną władze tego wydarzenia – to tak jakby świętować urodziny nie zapraszając solenizanta.

Tekst proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość uchwały: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża podziękowanie NSZZ „Solidarność”, bez którego nie byłaby możliwa polska droga do wolności. Równocześnie Sejm RP wyraża podziękowanie Premierowi Janowi Olszewskiemu i Jego rządowi, który podjął próbę realizacji postulatów Solidarności, otwierając drogę Polski do NATO, uznając jako pierwszy rząd na świecie, niepodległe Państwo Ukraińskie i podejmując wysiłki na rzecz wyeliminowania obcej agentury z polskiego życia publicznego.