Kartkówka z polskiego

Rodziny, w których są uczniowie szkół podstawowych, często mają do czynienia z powtórzeniem materiału ze szkoły podstawowej. Dzieje się tak wówczas, gdy trzeba dziecku pomóc z odrabianiem lekcji lub przygotować się do kartkówki albo sprawdzianu. Tematyka takich sprawdzianów może być rozmaita, na przykład, formy fleksyjne czasowników lub przymiotników albo części zdania. Aby pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu lub kartkówki warto sięgnąć do podręcznika z języka polskiego do rozdziałów „formy fleksyjne” albo „części zdania” oraz zobaczyć jaki zakres materiału był omawiany. Tematy formy fleksyjne albo części zdania są ważne z punktu widzenia opanowania poprawnego języka polskiego. Umożliwi to dziecku w przyszłości prawidłowe posługiwanie się językiem pisanym oraz mówionym. Wyniki sprawdzianów lub kartkówek z języka polskiego wskażą czy dziecko ma problem z opanowaniem materiału czy nie. Będzie wiadomo czy należy poświęcić więcej czasu na naukę gramatyki języka polskiego czy tematy zostały opanowane.