Błąd lekarski to wyjątkowo trudne do stwierdzenia zdarzenie. Jak podają statystyki, w ciągu roku ma miejsce tysiące tego typu przypadków w kraju. Błędy medyczne obejmują wiele zdarzeń, do których zaliczyć można: postawienie błędnej diagnozy, pogorszenie stanu zdrowia w następstwie źle postawionej diagnozy, infekcje, niepoprawnie przeprowadzone operacje, śmierć członka rodziny. Każdy lekarz bądź osoba z personelu szpitalnego posiada obowiązkowe ubezpieczenie, którego zakres obejmuje wyżej wymienione przypadki. Właśnie to ubezpieczenie daje możliwość osobom poszkodowanym, ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski. Wnioski z tego tytułu rozpatruje Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, która po sprawdzeniu dokumentacji medycznej wydaje w tej sprawie decyzję. Odszkodowanie uzależnione jest od stopnia pogorszenia zdrowia, przebytych i kontynuowanych rehabilitacji, kontynuacji leczenia jeśli wcześniej podjęte próby zawiodły i nie przyniosły skutku, bądź doprowadziły do tego, że poszkodowany ciągle musi korzystać z opieki medycznej.