Media w dzisiejszych czasach są bardzo mocno rozpowszechnione. Odnosi się wrażenie, że są nieodłącznym i obowiązkowym elementem w naszym codziennym życiu. Dają nam wiele możliwości, rozwiązań i przydatnych bardziej lub mniej informacji.
Głównymi źródłami mediów jest prasa, radio, telewizja i internet. Do każdego z tych źródeł sięgamy w różnym celu.
Szukamy informacji ważnych, poważnych i tych mniej istotnych. Dowiadujemy się o wydarzeniach z kraju i ze świata, które mają często wpływ na życie w społeczeństwie.
Dzięki mediom kształtujemy swoje opinie na dany temat. Spośród wielu poglądów, bardzo różnorodnych, mówiących o tej samej sprawie, my wyciągamy swój własny wniosek.
Możemy również kontrolować, obserwować jak postępują poszczególne jednostki, które zajmują stanowiska państwowe.
Tematyka edukacyjna pozwala nam na naukę, rozwijanie się, zdobywanie wiedzy z wielu dziedzin.
Funkcja kulturotwórcza daje nam możliwość zapoznania się z osiągnięciami w kulturze, a przez to zainteresowania się nią bardziej.
Jest jeszcze rozrywka, często właśnie jej szukamy w mediach.
Warto korzystać z mediów, pamiętajmy jednak o tym, że to wciąż nie jest nasza rzeczywistość, nasz realny świat. Żyjmy w prawdziwym, namacalnym, własnym miejscu na ziemi, w którym się znajdujemy, a media traktujmy jako wielką, dodatkową korzyść sprawiającą, że codzienność staje się bardziej komfortowa.