Zależnie od zastosowania stal dzieli się na: konstrukcyjną, narzędziową i o szczególnych własnościach. Stal jest najważniejszym materiałem w budowie maszyn, a także jednym z podstawowych i niezbędnych materiałów w budownictwie.
Stale mogą być uspokojone i nieuspokojone. Stal nieuspokojona jest bardziej zanieczyszczona gazami i ma niejednolitą strukturę na skutek tego, że po wytopieniu jest od razu wylewana z kadzi do wlewnicy. Stal uspokojoną otrzymuje się przez odtlenianie wytopu za pomocą aluminium lub krzemu, które podtrzymują wysoka temperaturę i powodują uspokojenie stali w kadzi, dzięki czemu gazy mogą się swobodnie wydzielać.
Na ważniejsze konstrukcje, np. płaszcz wielkiego pieca, stosuje się stal uspokojoną. Stal ta jest jednak droższa o 25% od stali nieuspokojonej, zwykle używanej w budownictwie.
Niektóre parametry techniczne stali:

– ciężar właściwy stali: 7850 kg/m3
– współczynnik sprężystości podłużnej: E=2100000 kg/cm2
– współczynnik sprężystości poprzecznej: G= 810000 kg/cm2

Staliwo, stal w postaci lanej w gotowych odlewach budowlanych, maszynowych lub in. W zależności od składu chemicznego rozróżnia się staliwo: węglowe (zawierające do 2% węgla oraz in. pierwiastki pochodzące z przerobu hutniczego) i stopowe (zawierające, oprócz węgla i składników pochodzących z procesu metalurgicznego, składniki stopowe, np. chrom, nikiel, mangan, krzem – wprowadzone w celu uzyskania żądanych własności mechanicznych, technologicznych i in.).
Własności mechaniczne staliwa są nieznacznie gorsze od własności stali o tym samym składzie chemicznym, przerobionej plastycznie.