Pierwszy chronologicznie i formalnie najstarszy to krajobraz z dominacją dawnej architektury ludowej. Architektura ludowa dominuje jeszcze na ulicy Kościeliskiej i w jej okolicach. Integralną część tego uroczego krajobrazu tworzą przesadziste bryły domów, rozłożyste i ostre szczyty dachów, wierne tradycji podtatrzańskiej architektury krajobrazu. Druga forma architektury podhalańskiego krajobrazu to Zakopane ze swoimi Krupówkami, odznaczającymi się swoistym, osobliwym stylem, wyrosłym na tradycji uzdrowiskowej. Trzeci krajobraz architektoniczny, to ten najbardziej ekspansywny i zaborczy. Swoistym jego symbolem jest otoczenie Równi Krupowej.
Tak rozchwiany artystycznie krajobraz architektoniczny spotykamy w wielu polskich regionach, miastach, miasteczkach i wsiach. Jest to wynik nie tylko burzliwej polskiej historii, ale również błędnej polityki gospodarzy, którzy pozwalają na realizację inwestycji nastawionych głównie na zysk, a nie na zapewnienie estetycznych wrażeń mieszkańcom i turystom.Ta swoista mieszanka architektoniczna jest po prostu wygodna.