Prawdopodobnie większość z nas słysząc pojęcia kosztu, wyobraża sobie tylko cenę, jaką musimy zapłacić za dane dobro i usługę. Jest to prawdą, lecz tylko w dużym skrócie. Ekonomia bardzo szczegółowo rozróżnia pojęcie kosztu. Przedsiębiorcy muszą być bardzo uważni w procesach produkcyjnych, ponieważ, aby osiągnąć zyski, utarg musi być wyższy niż koszta. Koszta możemy podzielić na krótkookresowe i długookresowe. Wśród kosztów krótkookresowych możemy podzielić koszty stałe, koszty zmienne, koszty całkowite, koszty marginalne, a także koszty przeciętne. Koszty stałe to takie, które nie ulegają zmianie, mimo zmiany wielkości produkcji. Koszty zmienne, jak sama nazwa wskazuje, zmieniają się w zależności od produkcji. Koszta całkowite to zsumowane koszta stałe i zmienne, a koszty marginalne, zwane też krańcowymi, to koszt wyprodukowania jednostki produkcyjnej, czyli jednego produktu. W przypadku kosztów długookresowych nie występują koszty stałe, a wszystko zawiera się w kosztach zmiennych i całkowitych.