Przyszły komornik musi spełniać określone wymagania. Osoba, która chce zostać komornikiem musi posiadać polskie obywatelstwo, mieć pełną zdolność do czynności prawych, ukończone 26 lat, być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Niezbędne jest ukończenie studiów wyższych prawniczych lub administracyjnych. Kolejnym krokiem jest odbycie aplikacji komorniczej i zdać egzamin. Po zdaniu egzaminu trzeba przepracować 2 lata na stanowisku asesora komorniczego. Przed przystąpieniem do aplikacji komorniczej niezbędne jest zdanie egzaminu konkursowego. Egzamin Komornik Warszawa Mokotów organizowany jest raz do roku i ma formę testu. Obejmuje 150 pytań z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego, spółek handlowych. Praca w kancelarii komorniczej wiąże się z wpisaniem Rady Izby Komorniczej na listę aplikantów. Następnym krokiem jest przystąpienie aplikanta do egzaminu komorniczego. Egzamin ma formę pisemną (trwa 6 godzin). Po zdaniu egzaminu otrzymuje się tytuł asesora komorniczego.