Znaczenie aktu notarialnego

Każdy z nas, na co dzień stykając się z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, dokonuje wielu czynności, mających pewne znaczenie w kontekście przepisów prawa. Jedne nie potrzebują dodatkowych czynności, jak spisywanie ich na papierze w postaci umowy. Inne zaś wymagają zawierania ich na piśmie między wszystkimi stronami, których ona dotyczy. Jeszcze inne wymagają dla swojej ważności form szczególnych, jak akty notarialne które zawsze sporządza kancelaria notarialna opole. Taka forma konieczna jest najczęściej przy umowach zbycia domów, mieszkań czy działek. Osoby rozkręcające biznes w postaci spółki prawa handlowego również mają obowiązek skorzystać z formy aktu notarialnego. Kancelaria notarialna opole może wedle woli klientów sporządzać też akty notarialne, jeśli przepisy prawa takiej formy wymagają (wówczas zawsze musi być taka forma) albo strony same poprosiły o zawarcie danej umowy jako akt notarialny. Oczywiście bezsensowne byłoby zawieranie aktów notarialnych przy błahych czynnościach prawnych życia codziennego. Konieczność tworzenia aktów notarialnych w przypadkach wymaganych przez ustawodawcę jest o tyle istotna, że brak takiej formy spowoduje jej bezskuteczność. Umowa będzie nieważna i przykładowo mieszkanie wcale nie przejdzie na własność nabywcy. W takim wypadku również każdy sąd w ewentualnym postępowaniu procesowym podważy taką czynność prawną i orzeknie na niekorzyść osoby, chcącej na takiej czynności zyskać określoną korzyść. Należy więc pamiętać o formie aktu notarialnego, gdy jest to niezbędne.