Elektroniczny obieg faktur pozwala klientom i dostawcom osiągnąć znaczne oszczędności, wpływa także na optymalizację wszelkich procesów związanych z obsługą faktur, ale znacznie wpływa również na utrzymanie pozytywnych stosunków handlowych. Dzięki elektronicznemu obiegowi faktur system jest w pełni zintegrowany, faktury są przetwarzane i przechowywane we właściwym miejscu. Wszystkie wprowadzane faktury są potwierdzone i zabezpieczone.

Elektroniczny obieg faktur generuje wiele korzyści. Ma to wpływ na bezpieczeństwo przechowywania danych, na sprawniejszy proces archiwizacji faktur. Zwiększa wydajność firmy i eliminuje większość błędów, które powstawały podczas korzystania z  tradycyjnego systemu.
Elektroniczny obieg faktur pozwala także znacznie zredukować koszty, które firma musiała ponosić w wyniku przesyłania faktur tradycyjną pocztą. Wydruk faktur wymuszał także zakup tonerów oraz papieru. Elektroniczny obieg faktur pozwala na wydruk, ale pozostawia także wybór, ponieważ odczytanie faktury nie wymaga jej wydruku.