Elektroniczny obieg faktur to nowoczesne i doskonałe rozwiązanie dla wielu firm, które pragną uniknąć tzw. wąskiego gardła w przepływie środków finansowych. Dzięki tego typu rozwiązaniom dużo prościej i szybciej przebiegają procesy związane ze sprawdzaniem zgodności. Firma zdecydowanie rzadziej naraża się na błędy podczas fakturowania. Elektroniczny obieg faktur skraca cały proces i przyśpiesza go, a przede wszystkim pozwala się skupić na istotniejszych zadaniach.
Elektroniczny obieg faktur obniża także w znaczący sposób koszty eksploatacyjne, ponieważ tradycyjne fakturowanie jest o wiele droższe. Wiąże się  to z wydrukami oraz  przesyłaniem faktur. Nowy system fakturowania zmniejsza koszty pracy, ponieważ firma nie jest zmuszona do zatrudniania dodatkowych pracowników.
Cały proces może być także obserwowany i weryfikowany na bieżąco. To pozwala na wnoszenie ewentualnych poprawek, konieczne modyfikacje, ale przede wszystkim na szybką przesyłkę faktury do klienta.
Elektroniczny obieg faktur poprawia wydajność firmy i poprawia także znacząco jej wizerunek.