Ekonomia finansowa jest gałęzią ekonomii charakteryzująca się koncentracją na działaniach monetarnych, w których pieniądze z jednego typu lub innego mogą pojawiać się po obu stronach transakcji. Jej zadaniem jest więc wzajemne powiązanie zmiennych finansowych , takie jak ceny, stopy procentowe i akcje, w przeciwieństwie do tych, które dotyczą gospodarki realnej. Ma dwa główne obszary zainteresowania: ceny aktywów (lub „teoria Inwestycyjna”) i finanse przedsiębiorstwa. Pierwsza jest perspektywa dostawców kapitału, a druga użytkowników kapitału. Temat dotyczy przydziału i rozmieszczenie zasobów gospodarczych, zarówno przestrzennie i na osi czasu, w środowisku niepewnym. Koncentruje się zatem na podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności w kontekście rynków finansowych i uzyskanego modelu gospodarczego i modeli finansowych. Jest on zbudowany na fundamentach mikroekonomii i teorii decyzji. Ekonometria finansowa jest gałęzią ekonomii, która wykorzystuje techniki ekonometryczne do parametryzacji opisanych wyżej relacji.