Mecenas jest zaangażowany w rozwiązywaniu sporów sądowych oraz pozasądowych, pełni funkcję publiczną, niejednokrotnie zajmuje się nauczaniem i badaniem dziedziny prawa. Tutaj fachowcy rodzaju Kancelaria Bydgoszcz absorbują się obroną interesów jednej ze stron sporu w procesie. Bo mecenas jest profesjonalistą, który posiada specyficzne przygotowanie do zawodu oraz doświadczony w zagadnieniach prawnych, jest jedyną jednostką, która może zapewnić profesjonalne nastawienie do problemu, które ma prawo natrafić obywatel na drodze sądowej. Należy zanotować, że oprócz jego udziału w rozprawie, podstawową i główną funkcją adwokata jest zapobieganie. Dzięki trafnemu doradztwu i należytym redagowaniu umów i innych dokumentów, mogą, albowiem być konflikty społecznościowe. W ten sposób, adwokat, zamiast uczestniczyć w konfliktach sądowych, ma okazję posiadać ogromny wpływ na to, by do nich nie dochodziło. Ma prawo on również pełnić rolę mediatora w wielu przypadkach sporów pozasądowych. W znacznej większości postępowań sądowych jest obowiązkowe stawiennictwo przed sądem w obecności adwokata, co zapewnia właściwe korzystanie z prawa do obrony.