Niejednokrotnie widzimy jak wieżowce i inne bardzo wysokie budynki czyszczone są przez osoby przypięte na linach i przypominające prawdziwych alpinistów. W większości przypadków są to pracownicy firm zajmujących się czyszczeniem elewacji. Z biegiem czasu mury ulegają zabrudzeniu. Jak wiadomo nic nie jest wieczne i nic nie może przez cały czas być idealnie czyste. W większości przypadków na zabrudzenia te mają wpływ czynniki atmosferyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o budynki zlokalizowane w centrum miast lub na ich obrzeżach w strefach przemysłowych. Na murach osadzają się wtedy różnego rodzaju pyły i zanieczyszczenia, niejednokrotnie może pojawić się na nich mech lub nawet grzyb. Wtedy do akcji muszą wkroczyć specjaliści. Czyszczenie elewacji Poznań jest miastem, w którym działa wiele zajmujących się tym firm. Ich pracownicy z pewnością doprowadzą mury do stanu świetności. Czyszczenie elewacji odbywa się przede wszystkim z użyciem technik alpinistycznych, nie zapominajmy, że jest to praca na wysokości niejednokrotnie w trudnych warunkach.