Urbanistyka jest to inaczej nauka o planowaniu zarówno miast jak również całych oisiedli. Urbanistyka zajmuje się również ich powstaniem jak również rozwojem. Słowo urbanistyka zostało po raz pierwszy użyte przez teoretyka, który pochodził z Hiszpanii. Urbanistyka swoją nazwą odnosi się do słowa w znaczeniu łacińskim, które oznacza urbs, które określa miasto, którym jest Rzym. Różniąc się jednocześnie od słowa civitas, które po łacińsku oznacza miasto. Urbanistyka to dziedzina, która zajmuje się analizowaniem struktur miejskich i właśnie na tej podstawie opracowywane są koncepcje planistyczne. Urbanistyka obejmuje poza tym minimalizację konfliktów interesów, oraz użytkowników obiektów budowlanych, a także ochronę środowiska zarówno przyrodniczego jak również kulturowego. Na przełomie dwudziestego, oraz dwudziestego pierwszego wieku bardzo popularna była urbanistyka bezpieczeństwa czyli tak zwane crime prevention through enviromental design urbane sicherheit. Tak więc widać, że urbanistyka jest dziedziną nauki, która polega przede wszystkim na zajmowaniu się całą historią miast, oraz osiedli. Krótko mówiąc jak wyglądały miasta, oraz osiedli kiedyś, a jak to jest dziś. Urbanistyka to bardzo wymagająca dziedzina, która wymaga bardzo wielu przygotowań.