Księga wieczysta to dokument o szczególnym znaczeniu. Można ją założyć dla każdej nieruchomości, dzięki czemu regulujemy stan prawny domu, mieszkania bądź działki. Wszystkie informacje zawarte w księdze traktowane są jako zgodne ze stanem faktycznym, nawet jeśli inne dokumenty mówią coś innego, np. w kwestii obciążenia kredytem hipotecznym.
Księga wieczysta bardzo ułatwia sprzedaż mieszkania, bo na jej podstawie potencjalny nabywca może sprawdzić, kto jest właścicielem i czy nieruchomość stanowi zabezpieczenie jakichś wierzytelności. Bez księgi nie mamy też co liczyć na kredyt hipoteczny w banku.
Założenie księgi wieczystej możliwe jest także w przypadku lokali spółdzielczych. Mieszkanie w bloku spółdzielczym przekształcamy wtedy w odrębną własność – wcześniej było to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Również w przypadku ziemi warto mieć księgę wieczystą, dzięki czemu np. będziemy mogli wykorzystać ją jako zastaw pod kredyt w banku. Szybciej też znajdziemy kupca na ziemię, jeśli będzie on mógł łatwo sprawdzić stan prawny działki.