Lekcja.

Nauczyciele za wszelką cenę starają się wpoić do głowy uczniów pewną wiedzę. Można nawet powiedzieć, że są do tego zmuszeni przez podstawę programową, ponieważ to nie oni sami decydują o tym, czego muszą uczyć, bo zakres wiedzy z każdego przedmiotu, który musi być poznany przez ucznia, jest bardzo jasno i precyzyjnie określony. Każdy, kto chodził do szkoły, ten wie, że z jakością lekcji bywa różnie ze względu na to, że nauczyciele potrafią mieć różne podejście do swojej pracy. Uczniowie również czasami bardzo pogarszają jakość lekcji przez to, że robią w taki czy inny sposób dużo zamieszania. Nauczyciel doskonale wie, że nie jest w stanie zmusić ucznia do tego, by skupił uwagę na zajęciach, a już tym bardziej do tego by zapamiętywał treść każdej lekcji. Bardzo trudne do zapamiętania dla wielu uczniów są części zdania ćwiczenia, stanowią one właśnie jeden z takich ciekawych nauczycielskich sposobów, które zmuszają ucznia do wykonania pewnej pracy, a ostatecznym efektem takich ćwiczeń ma być i zapamiętanie przez ucznia pewnej porcji wiedzy.