Formy fleksyjne i części zdania – podstawowe zagadnienia gramatyczne

Niezwykle ważnym aspektem nauki języka polskiego jest gramatyka. Jej opanowanie jest konieczne, by posługiwać się nim w sposób prawidłowy. Szczególnie istotne jest opanowanie takiego zagadnienia, jak formy fleksyjne (koniugacja i deklinacja), niezbędne do zrozumiałego porozumiewania się w języku polskim. Nie sposób wyobrazić sobie komunikacji z osobą, która tychże form nie używa i posługuje się jedynie bezokolicznikami i rzeczownikami w mianowniku.
Do zrozumienia mechaniki języka polskiego jest konieczne również zapoznanie się z budową zdania. Do opanowania tego zagadnienia należy poznać części zdania. Jest to konieczne, by móc dokonywać analizy wypowiedzi, szczególnie pod względem logicznym. Ponadto wspomaga to umiejętności myślenia analitycznego i jest doskonałym treningiem umysłu.
Opanowanie gramatyki jest warunkiem sine qua non prawidłowego, zrozumiałego i czystego posługiwania się językiem polskim, zatem naukę takich zagadnień jak fleksja i składnia należy rozpocząć jak najszybciej.