Informacje o firmie

Firma Kolgard-Metal Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2000r. Głównym celem jej działalności był import złomu stalowego z Rosji i Ukrainy.
W latach 2000-2001 firma zakupiła kilkaset tysięcy ton złomu stalowego, którego odbiorcami były Huta Zawiercie i Huta Ostrowiec.
W roku 2002 w związku z wprowadzonym przez Rząd Rosyjski zakazem wywozu złomu za granicę, Kolgard-Metal Sp. z o.o koncentrowała się na pośrednictwie i handlu złomem wewnątrz kraju.
W 2003r. szukając nisz handlowych, Firma weszła na rynek złomu niewsadowego, obracając złomem pochodzenia kolejowego oraz uzyskała licencję na pozyskanie złomu pochodzenia wojskowego.
Przewidując możliwość rozszerzenia działalności na inne sektory, Kolgard-Metal Sp. z o.o. zakupiła także złoża żwirowe o pojemności 2 mln ton oraz uzyskała koncesję na obrót paliwami.
W 2004r. Firma planuje rozwinąć eksport złomu i wyrobów hutniczych z portu Gdynia, w związku z czym podpisała stosowną umowę o wykorzystaniu nabrzeża portowego. Równocześnie przewiduje w zależności od koniunktury w obszarze budownictwa drogowego możliwość rozpoczęcia eksploatacji złóż piasku i żwiru.