Wyroby stalowe

Podstawowymi elementami konstrukcji stalowych są wyroby hutnicze, z których dalej wykonuje się konstrukcje stalową w częściach lub w całości. Rodzaje wyrobów hutniczych produkowanych przez huty wyszczególnione są w tablicach wyrobów hutniczych. W tablicach tych podaje się min.: kształt, wymiary, wielkości statyczne, ciężar 1m, itp. każdego z walcowanych kształtowników. Stal używana do konstrukcji dzieli się na dwie grupy:

– blachy grube i cienkie, walcowane między dwoma walcami, i blachy uniwersalne, walcowane między czterema walcami o przekroju prostokątnym,

– kształtowniki, które stanowią zasadniczy asortyment wyrobów hutniczych, są następujące: kątowniki, ceowniki, dwuteowniki, zetowniki, itp. Różnorodne kształtowniki o racjonalnych przekrojach umożliwiają ekonomiczne projektowanie konstrukcji stalowych.

Blachy

Blachy grube walcowane są o grubości 5-100mm, szerokości 1000-3600mm i długości 9-18m. Używane są na blachownice, słupy, ramownice, blachy węzłowe itp.

Blachy cienkie, walcowane na zimno i gorąco, grubości 0,2-4mm, szerokości 600-1400mm i długości do 4 metrów, używane są do wykonywania kształtowników giętych, tzw. cienkościennych, w lekkich konstrukcjach stalowych.

Blachy uniwersalne (płaskowniki) grubości 5-40mm, szerokości 150-500mm i długości 7-14m, używa się na różnego rodzaju elementy konstrukcji, np. pasy blachownic.

Blachy żeberkowe posiadają żebrowanie, przy czym żeberka o szerokości 4-6mm maja wysokość 1-2mm. Używane są na przykrycie stropów i na stopnie schodów w budownictwie przemysłowym.

Blachy faliste mają długości: 2000, 2500 i 3000mm. Stosowane są na pokrycia dachowe i do wykonania ścian w budynkach rozbieralnych.

Kątowniki

Walcuje się równoramienne i nierównoramienne. Ich asortyment jest bardzo różnorodny.
W konstrukcjach nitowanych kątowniki są podstawowym elementem łączącym. Z rozwojem spawalnictwa zastosowanie kątowników znacznie się zmniejszyło. Długość handlowa kątowników wynosi 12m.
Wymiary kątowników określa się liczbami, które odpowiadają wysokości i grubości półki kątownika (w mm), np. 65x65x7.

Ceowniki

Wymiary ceowników określa się numerem, który odpowiada wysokości ścianki ceownika (w mm), np. 200. Ceowniki walcuje się o wysokości 40-300mm i długości 3-15m. Mają one szerokie zastosowanie w projektowaniu prętów ściskanych, słupów, itp. Ze względu na przekrój niesymetryczny względem osi pionowej, podczas zginania ulegają one łatwo zwichrzeniu z płaszczyzny pionowej

Dwuteowniki

Oznacza się je numerami odpowiadającymi ich wysokości, np. 160, co odpowiada wysokości 160 mm.
Dwuteowniki walcuje się o wysokościach 80-550mm i długości do 15m. Są to zasadnicze kształtowniki używane w projektowaniu belek.
Pracują one dobrze na zginanie. Zastosowanie dwuteowników walcowanych zmniejsza pracochłonność wykonania i koszt konstrukcji.

Teowniki

Teowniki wysokie – ich wysokość jest równa szerokości podstawy. Oznacza się je liczbą oznaczającą obie te wielkości, np. 50 oznacza teownik o wysokości i szerokości 50 mm. Walcowane są do długości 3-12 m.
Teowniki niskie – oznaczane są dwiema cyframi, oznaczającymi szerokość podstawy i wysokość teownika, np. 100×50 oznacza teownik o szerokości podstawy 100 mm i wysokości 50 mm.

Zetowniki

Jest to kształtownik walcowy o przekroju zbliżonym do litery Z, o stopkach prostopadłych do środnika (elementu środkowego), ostrych krawędziach zewnętrznych i zaokrąglonych krawędziach wewnętrznych. Zetowniki walcowane są do długości 3-12 m, a oznaczane są liczbą określającą wysokość w cm, np. 8.

Pręty

Mogą być wykonywane technologią walcowania lub ciągnienia. Dlatego też rozróżniamy pręty ciągnione i pręty walcowane. Długości ich zawierają się w przedziale 3-10 m. W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się pręty: okrągłe, trójkątne, kwadratowe, prostokątne, półokrągłe, eliptyczne, rombowe, trapezowe, sześciokątne, ośmiokątne, kroplowe, żebrowane i in. Pręty znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym (np. jako zbrojenia), narzędziowym (w tym do produkcji śrub), elektrotechnicznym, lotniczym i innych.

Drut

Wyrób hutniczy, walcowany lub ciągniony na zimno, o małym, w stosunku do długości, przekroju poprzecznym, najczęściej okrągłym, rzadziej owalnym, prostokątnym, sześciokątnym itp. Dostarczany jest w kręgach, przy czym zwoje mają zawierają znaczne długości drutu. Średnice drutu zawierają się w przedziałach 0,04-16 mm. Druty wytwarzane są ze stali węglowych lub stopowych (niekiedy dodatkowo cynkowane, cynowane, miedziowane, niklowane), z metali i stopów nieżelaznych (np. z aluminium, miedzi, mosiądzu), spotyka się również druty bimetalowe, w których rdzeń wykonany jest z innego niż pancerz metalu.