Dla wielu klientów nieterminowa spłata choć jednej raty kredytu bankowego może skutkować wpisaniem na listę nierzetelnych klientów, jaką prowadzi BIK. To właśnie klienci z wpisem w BIK nie uzyskają kredytu bankowego, nawet na bardzo niską kwotę.

Ci sami klienci mogą jednak wnioskować o chwilówki bez BIK, jakich udzielają firmy pożyczkowe. Taka pożyczka jest tradycyjną pożyczką gotówkową, spłacaną w równych ratach. Do udzielenia takiej pożyczki wystarczy wypełnienie wniosku online, który można znaleźć na stronie internetowej firmy pożyczkowej. Wniosek jest dostępny przez całą dobę, co oznacza, że o pożyczkę można wnioskować także w sytuacjach pilnych i przy niezaplanowanych wydatkach.

Na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki firma pożyczkowa potrzebuje kilku minut. W podobnie krótkim czasie uruchamiana jest sama pożyczka, którą firma pożyczkowa przelewa na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. To właśnie przez ten sam rachunek spłacana jest pożyczka. Pożyczkobiorca wszelkie formalności związane z pożyczką załatwia u siebie w domu.