Istnieje wiele zasad, których musi przestrzegać certyfikowany księgowy. Przede wszystkim mowa tu o zasadzie ostrożności. Wynika z niej, że wszelkie działania podejmowane przez rachmistrza powinny być głęboko przemyślane. Przede wszystkim musi to mieć miejsce w przypadku, gdy stan faktyczny ujawniony w księgach i innych ewidencjach budzi poważne wątpliwości. W takiej sytuacji niezbędne jest zbadanie, czy przychody i rozchody firmy się zgadzają. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że każdy księgowy jest obowiązany do nieujawniania osobom trzecich danych, które uzyskał w związku z prowadzeniem obsługi rachunkowej danego przedsiębiorstwa. Biuro ksiegowe UK zadba o to, żeby księgi oraz inne dokumenty sporządzane na potrzeby rozliczeń były prowadzone wedle najlepszej wiedzy księgowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w tej placówce pracują sami profesjonaliści. Są to osoby, które przeszły kursy i szkolenia, które umożliwiły im uzyskanie certyfikatu z zakresu księgowości oraz innych ważnych uprawnień.