Oczyszczalnie przydomowe różnią się w swojej konstrukcji i funkcjonowaniu. Wszystko zależy na jaki rodzaj oczyszczanie się zdecydujemy. Najprostszą formą oczyszczania jest oczyszczanie drenażowe. Warunkiem jest odpowiednie podłoże czyli warunki geologiczne podłoża. Oferta takich oczyszczalni jest dość bogata i dość łatwo dobrać ją do indywidualnych potrzeb nabywcy. Obecnie coraz popularniejsze stają się biologiczne oczyszczalnie ścieków. Różnica między jednym a drugim rozwiązaniem polega na sposobie oczyszczania. Proces zachodzący w oczyszczalni biologicznej dokonywany jest w komorze zamkniętej w obrębie samego urządzenia. polega on na rozwoju bakterii tlenowych i beztlenowych. Samoczynny proces regenerujący bakteriami powoduje pozyskanie wody do zadań technicznych lub podlewania upraw. Takie rozwiązanie wydaje się ekonomiczniejsze. Taką wodę możemy również odprowadzić do rowów melioracyjnych, strumyków rzek powierzchni gruntowej. Takie rozwiązanie zapewnia długą i bezawaryjną prace, należy jednak pamiętać o używaniu środków chemicznych przeznaczonych własnie do takich rozwiązań.