Jeśli istnieją bariery wyjścia, to drobne firmy będą skłonne do pozostania w sektorze, powstrzymując jego konsolidację. Poza ekonomicznymi barierami wyjścia w sektorach rozproszonych powszechnie występują kierownicze bariery wyjścia. Mogą występować konkurenci, których cele niekoniecznie są zorientowane na zyski. Niektóre dziedziny działalności gospodarczej mimo niskich zysków lub ich braku przyciągają konkurentów romantycznością czy atrakcyjnością. Dotyczy to na przykład rybołówstwa czy agencji artystycznych. Źródłem rozproszenia sektora mogą być miejscowe przepisy, które zmuszają firmy do podporządkowania się normom o charakterze partykularnym lub dostosowanym do lokalnej sceny politycznej. Zapewne właśnie miejscowe przepisy przyczyniły się do rozproszenia takich sektorów, jak handel detaliczny wyrobami spirytusowymi czy usługi osobiste świadczone przez pralnie chemiczne lub optyków. Przepisy prawne zabraniają konsolidacji w takich sektorach, jak energetyka, stacje radiowe i telewizyjne, a nałożone przez ustawę McFaddena ograniczenia dotyczące tworzenia filii bankowych w różnych stanach utrudniają konsolidację elektronicznych systemów transfer funduszy. Nowość. Sektor może być rozproszony dlatego, że jest nowy i że żadna z firm nie zdobyła jeszcze umiejętności i zasobów potrzebnych do uzyskania dużego udziału w rynku, mimo iż nie wystąpiły inne przeszkody na drodze do konsolidacji. W 1979 r. taka sytuacja mogła zaistnieć w przypadku ogrzewania za pomocą energii słonecznej oraz światłowodów.