Nieruchomości są oczywiście podstawą architekturą, nimi ta dziedzina zajmuje się w pierwszej kolejności. Są jednak również inne elementy, których nie można zaliczyć do nieruchomości, a ich obecność nadaje kształtu, atmosfery otoczeniu. Pewne budowle kojarzone są przede wszystkim z walorami estetycznymi. W tym celu są one umieszczana w poszczególnych miejscach, przede wszystkim w miejscach publicznych. Do takich rzeczy należy zaliczyć na przykład fontanny. Czym one są? Korzysta z nich architektura krajobrazu, która kładzie nacisk właśnie na estetykę. Fontannami nazywamy urządzenia wodne, które pod ciśnieniem wyrzucają wodę z dysz. Są one zaliczane do tak zwanej małej architektury. Z jakich części składa się typowa fontanna? Nie może w niej zabraknąć w nich basenu z przelewem oraz trzonem posiadającym dyszę. Do trzonu trafia woda znajdująca się pod ciśnieniem. Jedną z piękniejszych fontann tego rodzaju jest Fontanna di Trevi znajdująca się w Rzymie. Fontanny mają zazwyczaj piękne oprawy rzeźbiarskie lub architektoniczne. Fontanny stawiane były już w czasach starożytnych.