Zdawać by się mogło, że najwybitniejsze dzieła architektury, jakie można było zaprojektować, już zostały stworzone. Patrząc na współczesny świat i ogólny charakter zagospodarowania istniejącej w nim przestrzeni, mogłoby się wydawać, że niewiele zostało już do zrealizowania. Nic bardziej mylnego. Architektura przestrzenna posiada jeszcze wiele nieodkrytych możliwości, czekając jedynie na odpowiednich projektantów, dla których niestraszne jest łamanie wszelkich reguł i zapuszczanie się w całkowicie nieznane obszary kreatywności architektonicznej. Patrząc na istniejące pomniki architektury, zarówno tej dawnej – starożytnej, średniowiecznej czy nowożytnej, a także współczesnej, widzimy, że o formie i kształcie powiedziano już dosłownie wszystko. Jednak istnieje zupełnie nowy obszar, w którym projektanci mogą dopiero rozpocząć walkę o palmę innowacyjności, a jest nim projektowanie skupione na energooszczędność i technologicznej nowoczesności budynków – czyli modernistyczna architektura energooszczędna. Połączenie najnowszych technologi dostępnych dla człowieka z prostotą formy oraz z wykorzystaniem wszystkich sprzyjających zjawisk natury fizycznej – takich jak usytuowanie budynku w jak najkorzystniejszym położeniu względem słońca i ukształtowania terenu, a także zastosowanie nowych technologi budowy oraz materiałów budowlanych, daje możliwość na koncepcyjne ukierunkowanie architektury, która w historii zapisze się jako architektura XXI wieku.