Istnieją dwa podstawowe rodzaje rozumowania logicznego. Pierwszym z nich jest metoda indukcyjna, a drugim – dedukcyjna. W różnego rodzaju naukach używa się obu tych sposobów, lecz od wieków uczeni debatowali, która metoda podchodzenia do problemów jest lepsza. Odpowiedź brzmi: to zależy, w jakiej dziedzinie. Co ta ten temat mówi analiza finansowa?

Otóż w naukach ekonomicznych za lepszą przyjmuje się metodę dedukcyjną, czyli od ogółu do szczegółu. Należy przez to rozumieć, że najpierw patrzy się na jakieś zjawisko „z lotu ptaka” i coraz bardziej zagłębia w detale. Jest to sprawdzony sposób przy ocenie sprawozdań finansowych. Na początku patrzy się na firmę jako całość, badając także jej otoczenie makroekonomiczne, a następnie wchodzi w szczegóły.

Metoda indukcyjna jest tego przeciwieństwem – zaczyna się od szczegółów i przechodzi do ogółów. Jednak wykazano, że analiza finansowa nie łączy się najlepiej z tą właśnie metodą. Najlepszym wyjściem jest tutaj dedukcja i tak powinno się podchodzić do tej analizy.